Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.Wstęp………4

Rozdzial I.
Pojecie komunikowania interpersonalnego..

1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6
1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9
1.3. Modele procesu komunikowania ……..18


Rozdzial II.
Sposoby komunikowania iterpersonalnego.

1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22
1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24
1.3. Sluchanie jako akt zrozumienia i utrzymania dobrego kontaktu ……..27


Rozdzial III.
Geneza i przebieg konfliktu.

3.1. Istota powstawania konfliktu……..29
3.2. Etapy rozwoju konfliktu……..30
3.3. Style rozwiazywania konfliktu……..31


Rozdzial IV.
Metodyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.

4.1. Istota negocjacji……..34
4.2. Fazy i taktyki procesu negocjacyjnego……..36
4.2.1. Otwarcie negocjacji……..37
4.2.2. Prowadzenie procesu negocjacji……..37
4.2.3. Zakończenie negocjacji……..41
4.3. Style prowadzenia negocjacji……..42
4.3.1. Styl twardy…….. 42
4.3.2. Styl miekki……..43
4.3.3. Styl oparty na zasadach…….. 44


Zakończenie……..57
Spis zalaczników……..59
Spis tabel ……..60
Spis rysunków ……..60
Bibliografia ……..61
Streszczenie w jezyku angielskim ……..62


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>