Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie negocjacji………4

1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4
1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9
1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11
1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15
1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18


Rozdzial 2.
Charakterystyka negocjacji………20

2.1. Strategie negocjacyjne………20
2.2. Taktyki negocjacyjne………28
2.3. Fazy negocjacji………32
2.3.1. Przygotowanie do negocjacji………33
2.3.2. Otwarcie rozmów………40
2.3.3. Przedstawienie propozycji………41
2.3.4. Kontrakt koncowy………49
2.4. Negocjatorzy………50
2.4.1. Sila, zdolnosci i aspiracje………51
2.4.2. Bledy w przetwarzaniu danych………56
2.4.3. Kreatywny styl psychiczny………57
2.4.4. Urodzeni i wybitni negocjatorzy………59


Wnioski i podsumowanie………62
Bibliografia………68

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>