Sport, spa i wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Istota i funkcjonowanie hotelarstwa

1.1. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej………. 5
1.2. Istota i zakres usługi hotelarskiej………. 7
1.3. Wspólczesne tendencje w ksztaltowaniu usług hotelarskich………. 10


Rozdzial II
Sport, SPA i wellness jako elementy produktu turystycznego

2.1. Pojecie SPA i Wellness………. 14
2.2. Motywy podrózy SPA i Wellness………. 17
2.3. Znaczenie rekreacji w turystyce………. 21
2.4. Uslugi w ramach obiektów rekreacyjnych oraz SPA i Wellness………. 24


Rozdzial III
Badanie wspólczesnej oferty hoteli w zakresię sportu, SPA i wellness – w świetle badan wlasnych………. 28

3.1. Metodologia badan………. 28
3.2. Motywy wyboru hotelu, który organizuje usługi w zakresię SPA………. 28
3.3. Opinia badanych o uslugach SPA w hotelu………. 33
3.4. Oczekiwania i postulaty badanych wobec organizacji usług SPA w hotelach………. 43


Zakończenie………. 45
Bibliografia………. 47
Spis tabel ……….49
Spis rysunków………. 50
Aneks ……….51


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>