Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial 1.
Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie

1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4
1.2. Proces marketingu i zarzadzanie marketingiem…………..5
1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8


Rozdzial 2.
Promocja jako element marketingu

2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje promocji…………..12
2.2. Znaczenie promocji dla przedsiębiorstwa (program promocji)…………..15
2.3. Podstawowe formy promocji…………..17


Rozdzial 3.
Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego

3.1. Pojecie hotelu i obiektu hotelarskiego…………..24
3.2. Zakres usług hotelarskich………….. 26
3.3. Jakość usług hotelarskich…………..30


Rozdzial 4.
Raport z badan empirycznych

4.1. Historia powstania Starwood Hotel and Resorts ………….. 34
4.2. Szczególowe informacje dotyczace hoteli Sheraton w Polsce…………..35
4.3. Działalność promocyjna Hotelu Sheraton…………..42


Zakończenie…………..47
Bibliografia…………..48
Spis tabel…………..50
Spis rysunków…………..50
Zalacznik 1…………..51


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>