Animacja czasu wolnego w hotelu. 4.27/5 (15)


Wstęp………5

Rozdzial I
Omówienie problematyki czasu wolnego………7

1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji
1.2 Pojecie animacji czasu wolnego
1.3 Role i metody animacji


Rozdzial II
Animacja czasu wolnego w hotelu………18

2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne
2.2 Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży – gosci hotelowych
2.3 Organizacja czasu dla doroslych


Rozdzial III
Zawodowa sylwetka animatora czasu wolnego w hotelu………34

3.1 Predyspozycje zawodowe animatora
3.2 Typy osobowosciowe osób wykonujacych prace animatora
3.3 Sytuacje trudne zwiazane z wykonywaniem zawodu animatora


Podsumowanie………46

Wykaz publikacji wykorzystany przy pisaniu pracy


Oceń