Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie

1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3
1.1.1.Pojecie i rodzaje hoteli……….3
1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7
1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12
1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20
1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24


Rozdzial 2.
Charakterystyka hotelu De Silva

2.1. Historia powstania hotelu De Silva na tle przeksztalcen w sektorze hotelarskim i rynku przewozów lotniczych……….29
2.2. Lokalizacja i wyposazenie obiektu ……….33
2.3. Struktura organizacyjna, zatrudnienie i zakres kompetencji pracowników ……….38


Rozdzial 3.
Analiza wybranych procesów logistycznych w hotelu De Silva

3.1. Logistyka zaopatrzenia w hotelu De Silva ……….52
3.2. Logistyka dystrybucji w hotelu De Silva ……….58


Zakończenie ……….68
Bibliografia ……….69
Akty prawne ……….71
Pozycje artykulowe ……….71
Strony internetowe ……….71
Spis rysunków ……….72
Spis tabel ……….73
Spis wykresów ……….73
Zalaczniki ……….74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>