Tag: Gastronomia prace licencjackie

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000. 3/5 (2)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5 Rozdzial 2. Metodologia badan……….17 2.1. Pojecie badan jakosciowych……….17 2.2. Przedmiot i cele badan……….18 Rozdzial 3. Jakość usług hotelarskich………21 3.1. Rynek usług hotelarskich………21 3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24 3.3. Systemy jakosci………29 3.4. System zapewnienia jakosci wedlug norm serii ISO 9000………36 3.5. Uslugi hotelarskie a system ISO […]

Informatyzacja obslugi hoteli 4.08/5 (24)

Wstęp………2 Rozdzial I. 1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4 1.2. Podstawowe pojecia – definicje……….9 1.3.Wymogi eksploatacyjne………14 1.4. Struktura zarządzania hotelem………16 1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20 Rozdzial II 2.1. Elementy skladowe współczesnego komputera………28 2.2. Optymalna konfiguracja komputera………33 2.3. Dobór odpowiedniego oprogramowania………34 3.1. Podzial sieci komputerowej ze wzgledu na zasieg………38 3.2. Podstawowe topologie sieci komputerowych………39 3.3. […]

Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego 4.4/5 (15)

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem 1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6 1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9 1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12 1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18 1.5. Rola usług gastronomicznych w hotelarstwie ………22 Rozdzial II. Tendencje rozwoju ruchu turystycznego 2.1. Geneza pochodzenia turystyki………27 2.2. […]

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usluga towarzyszaca w hotelu XYZ 4.82/5 (11)

Wstęp Rozdzial I Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na swiecie i w Polsce 1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie 1.3 Definicja usług hotelarskich 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich Rozdzial II Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 2.1 Podstawowe definicje 2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 2.4 Korzysci z posiadania […]

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ. 4.27/5 (26)

Wstęp …………3 Rozdzial I. Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego 1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5 1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16 1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18 1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20 1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22 Rozdzial II. Specyfika zarządzania hotelem 2.1 Zakres oferty – rodzaje produktów hotelowych………… 26 2.2 Struktura […]

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich. 4.29/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I. Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5 1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie………13 1.3 Definicja usług hotelarskich………15 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19 1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21 1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym standardzie………22 1.4.3 Korzysci z posiadania dodatkowych usług hotelarskich………28 Rozdzial II. Organizacja działalności hotelarskiej 2.1 Rodzaje […]

Organizacja pracy sluzb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli. 4.16/5 (25)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Typy zakladów hotelarskich 1.1. Definicja i pojecie zakladu hotelarskego ………. 6 1.2. Typy zakladów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim ……….6 1.2.1. Hotele ………. 7 1.2.2. Motele ………. 7 1.2.3. Pensjonaty ……….7 1.2.4. Kempingi ……….8 1.2.5. Domy wycieczkowe ………. 8 1.2.6. Schroniska mlodziezowe ……….8 1.2.7. Schroniska………. 8 1.2.8. Pola biwakowe ……….8 […]

Kultura obslugi w hotelu i jej wpływ na sprzedaz usługi turystycznej 4.23/5 (22)

Wstęp ………… 2 Rozdzial I. Uslugi i ich istota 1.1 Klasyfikacja usług ………… 3 1.2 Funkcje i cechy usług ………… 17 1.3 Istota, cechy i rodzaje usług turystycznych ………… 23 Rozdzial II. Hotelarstwo i jego zadania 2.1 Rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………35 2.2 Cechy usług hotelarskich………… 40 2.3 Klasyfikacja obiektów hotelarskich ………… […]

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej. 4.1/5 (21)

Wstęp………….. 2 Rozdzial I. Hotel jako przedsiebiorstwo 1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3 1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6 1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10 1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10 1.3.2 Recepcja i hall………….. 10 1.3.3 Sluzby pietrowe i korytarzowe …………..11 1.3.4 Gastronomia hotelu………….. 12 1.4. Rynek usług hotelarskich………….. 14 Rozdzial II. […]

Animacja czasu wolnego w hotelu. 4.27/5 (15)

Wstęp………5 Rozdzial I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojecie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdzial II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży – gosci hotelowych 2.3 Organizacja czasu dla doroslych Rozdzial III Zawodowa sylwetka animatora […]

Segmentacja w hotelarstwie na podstawie hotelu XYZ. 4.12/5 (26)

Wstęp Rozdzial I. Historia hotelarstwa 1.1.Poczatki usług hotelarstwa na swiecie……….5 1.2 Poczatki usług hotelarskich w Polsce……….8 1.3. Hotelarstwo po II wojnie swiatowej do wspólczesnosci……….11 Rozdzial II. Rodzaje obiektów hotelarskich 2.1. Podzial i klasyfikacja obiektów hotelowych. ………14 2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. ………23 sRozdzial III. Kryteria segmentacji gosci hotelowych 3.1. Segmentacja ze wzgledu na cel podrózy……….32 3.2. […]

Hotel XYZ jako rozwijajacy się podmiot na rynku turystyczno-hotelarskim. 4.23/5 (22)

Wstęp……….2 Rozdzial I Tendencje zmian we wspólczesnej turystyce. 1.1. Istota i funkcje wspólczesnej turystyki……….4 1.2. Turystyka a zmiany w stylu zycia czlowieka……….7 1.3. Turystyka w Unii Europejskiej……….10 1.4 Idea hotelarstwa……….17 Rozdzial II Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich. 2.1. Pojecie klasyfikacji, kategoryzacji i standardu……….22 2.2. Czesci skladowe współczesnego hotelu. Funkcje poszczególnych zespolów……….24 2.3. Przykladowe schematy organizacyjne […]

Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva. 4.08/5 (24)

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie 1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3 1.1.1.Pojecie i rodzaje hoteli……….3 1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7 1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12 1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20 1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24 Rozdzial 2. Charakterystyka hotelu De Silva 2.1. Historia powstania hotelu De Silva na tle przeksztalcen w sektorze hotelarskim i […]

Standardy obslugi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ. 4.29/5 (28)

Wstęp, cel pracy i metodologia badan……….5 Rozdzial I Hotelarstwo w literaturze. 1.1. Geneza hotelarstwa na swiecie……….7 1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12 1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16 Rozdzial II Standardy swiadczenia usług zwiazanych z pobytem gosci w zakładzie hotelarskim……….21 2.1. Pojecie usługi hotelarskiej……….21 2.2. Cechy i podzial usług hotelarskich……….22 2.3. Uslugi podstawowe i […]

Przystosowanie obiektów hotelarskich do obslugi osób niepelnosprawnych. 4.35/5 (26)

Wstęp………..5 Rozdzial I Wprowadzenie. 1.1 Osoby niepelnosprawne w Polsce (wielkosc populacji, struktura i dynamika zmian)………..8 1.2 Rodzaje niesprawnosci………..13 1.3 Elementy antropometryczne i ergonomiczne………..18 Rozdzial II Przystosowanie obiektów hotelowych do potrzeb osób niepelnosprawnych. 2.1 Elementy zagospodarowania zewnetrznego………..21 2.2 Pion pobytowy w hotelu: wezel wejsciowy, recepcja, punkty obslugowe i jednostki mieszkalne………..23 2.3 Hotelowe wezly higieniczno-sanitarne………..28 2.4 Komunikacja […]

Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ 4.41/5 (22)

Wstęp Rozdzial 1. Hotel i usluga hotelarska – specyfika pojec 1.1. Historia hotelarstwa w polsce i na swiecie 1.1.1. Rozwój hotelarstwa na swiecie 1.1.2. Rozwój hotelarstwa w Polsce 1.2. Hotel jako przedsiebiorstwo turystyczne 1.2.1. Przedsiebiorstwo turystyczne – istota i funkcje 1.2.2. Hotel w strukturze obiektów hotelarskich 1.2.3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich 1.3. Uslugi hotelarskie i ich […]

Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie. 4.21/5 (28)

Wstęp ………….. 3 Rozdzial 1. Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie 1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4 1.2. Proces marketingu i zarzadzanie marketingiem…………..5 1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8 Rozdzial 2.Promocja jako element marketingu 2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje promocji…………..12 2.2. Znaczenie promocji dla przedsiębiorstwa (program promocji)…………..15 2.3. Podstawowe formy promocji…………..17 Rozdzial 3. Organizacja […]

Sport, spa i wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa. 4.33/5 (27)

Wstęp……….3 Rozdzial I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej………. 5 1.2. Istota i zakres usługi hotelarskiej………. 7 1.3. Wspólczesne tendencje w ksztaltowaniu usług hotelarskich………. 10 Rozdzial II Sport, SPA i wellness jako elementy produktu turystycznego 2.1. Pojecie SPA i Wellness………. 14 2.2. Motywy podrózy SPA i Wellness………. 17 2.3. Znaczenie rekreacji […]

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ. 4.21/5 (28)

Wstęp…………2 Rozdzial I Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojecie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4 1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9 1.3. Operacyjne zarzadzanie zasobami ludzkimi…………13 1.4. Planowanie personelu firmy…………16 Rozdzial II System motywacji pracowników. 1. Pojecie i znaczenie motywacji…………23 2. Modele motywacji…………25 3. Materialne i pozamaterialne instrumenty motywacji…………29 Rozdzial III Kształtowanie wielkosci […]

Promocja Uslug Turystycznych na przykładzie biura podrózy ‚Panorama – Tour’ 4.38/5 (24)

Wstęp Rozdzial I Turystyka 1. Geneza turystyki 2. Funkcje turystyki 3. Uslugi turystyczne 4. Czynniki wpływajace na rozwój turystyki Rozdzial II Marketing w turystyce 1. Charakterystyka marketingu 2. Rola marketingu 3. Uslugi a marketing mix 4. Koncepcje marketingu 5. Promocja Rozdzial III Promocja w turystyce 1. Charakterystyka Biura Podrózy ‚Panorama – Tour’ 2. Charakterystyka usług […]

Perspektywa rozwoju bazy hotelowej XYZ. 4.24/5 (21)

Wstęp………. 3 Rozdzial I Pojecia zwiazane z baza hotelowa ………. 4 1.1 Baza Hotelowa………. 4 1.2 Uslugi hotelarskie………. 10 1.3 Baza Noclegowa………. 14 Rozdzial II Ogólna charakterystyka miasta XYZ 2.1 Historia XYZa………. 24 2.2 Demografia………. 25 2.3 Znani XYZanie………. 27 2.4 Kultura………. 31 2.5 Zabytki ………. 32 2.6 Sport………. 33 2.7 Transport………. 34 2.8 Miasta […]

Spa i Wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa. 4.14/5 (29)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Istota i funkcjonowanie hotelarstwa 1.1 Hotelarstwo na wspólczesnym rynku turystycznym………. 6 1.1.1. Hotelarstwo na swiecie ……….7 1.1.2. Hotelarstwo w Polsce ……….8 1.2. Specyfika usługi hotelarskiej ……….9 1.3.Jakość jako istotny element usługi hotelarskiej………. 15 Rozdzial II SPA i wellness we wspólczesnym hotelarstwie 2.1.Pojecia SPA & Wellness ……….21 2.2 Rola hoteli Spa i […]

Internetowa promocja usług hotelarskich 4.19/5 (31)

Wstęp …………4 Rozdzial 1. Podstawowe pojecia, promocja i Internet w hotelarstwie 1.1. Podstawowe terminy zwiazane z turystyka i hotelarstwem …………6 1.2. Charakterystyka rynku usług hotelarskich …………9 1.3. Marketing w hotelarstwie. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich …………17 Rozdzial 2. Rynek hoteli sieciowych w Polsce. Poczatki hotelarstwa. Opis promocji uslug 2.1. Historia i rozwój hotelarstwa w […]