Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej. 4.1/5 (21)


Wstęp………….. 2

Rozdzial I.
Hotel jako przedsiebiorstwo

1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3
1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6
1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10
1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10
1.3.2 Recepcja i hall………….. 10
1.3.3 Sluzby pietrowe i korytarzowe …………..11
1.3.4 Gastronomia hotelu………….. 12
1.4. Rynek usług hotelarskich………….. 14

Rozdzial II.
Organizacja i technika pracy hotelu

2.1. Budynek i urzadzenia hotelu …………..19
2.2. Charakterystyka produktów hotelu …………..24
2.3. Pracownicy hotelu i ich zadania …………..28
2.4. Technika pracy hotelu …………..32
2.5. Zatrudnienie i praca w hotelach …………..38

Rozdzial III.
Organizacja i technika pracy hotelu XYZ

3.1. Podstawowe informacje o hotelu XYZ………….. 41
3.2. Działania marketingowe …………..43
3.3. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania hotelu XYZ …………..44
3.4. Wykorzystanie bazy noclegowej …………..46
3.4.1 Zaplecze noclegowe …………..49
3.4.2 Restauracja………….. 49
3.4.3 Sale konferencyjne …………..50
3.5. Perspektywy rozwoju, szanse i zagrozenia …………..50

Wnioski …………..52
Bibliografia………….. 58
Spis rysunków, wykresów …………..59
Spis fotografii …………..59

Oceń