Spa i Wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa. 4.14/5 (29)


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Istota i funkcjonowanie hotelarstwa

1.1 Hotelarstwo na wspólczesnym rynku turystycznym………. 6
1.1.1. Hotelarstwo na swiecie ……….7
1.1.2. Hotelarstwo w Polsce ……….8
1.2. Specyfika usługi hotelarskiej ……….9
1.3.Jakość jako istotny element usługi hotelarskiej………. 15


Rozdzial II
SPA i wellness we wspólczesnym hotelarstwie

2.1.Pojecia SPA & Wellness ……….21
2.2 Rola hoteli Spa i Wellness na rynku turystycznym………. 24
2.3.Gosc hotelu Spa & Wellness ……….26
2.4. Aktualne tendencje rozwoju usług Spa & Wellness ……….29


Rozdzial III
Oferta Hotelu SPA & Wellness na przykładzie obiektu Hotel & SPA XYZ

3.1. Cel badania………. 37
3.2. Motywy wyboru hotelu przez badanych ……….40
3.3. Opinia badanych o uslugach SPA & Wellness w hotelu oraz o samym obiekcie………. 42
3.4. Oczekiwania badanych wobec organizacji usług SPA & Wellness w przyszlosci………. 47


Zakończenie ……….49
Bibliografia ……….51
Spis tabel ……….52
Spis wykresów ……….53
Zalacznik- ankieta………. 54


Oceń