Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego

1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5
1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16
1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18
1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20
1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22

Rozdzial II.
Specyfika zarządzania hotelem

2.1 Zakres oferty – rodzaje produktów hotelowych………… 26
2.2 Struktura organizacyjna hotelu …………32
2.3 Zarządzanie finansami hotelu …………34
2.4 Istota zarządzania marketingowego …………35
2.5 Pozostale aspekty procesu zarzadczego …………38
2.5.1 Analiza oplacalnosci inwestycji hotelowych………… 38
2.5.2 Uruchomienie hotelu …………39
2.5.3 Budowa hotelu………… 42

Rozdzial III.
Analiza wybranego procesu restrukturyzacji hotelu XYZ

3.1 Charakterystyka podmiotu …………48
3.2 Charakterystyka otoczenia ekonomicznego i jego wpływ na perspektywy rozwojowe………… 51
3.3 Przyczyny i zakres zmian …………53
3.4 Skutki zmian………… 53

Rozdzial IV.
Techniki i metody wykorzystane w procesię restrukturyzacji hotelu XYZ

4.1 Analiza zakresu wdrazanego programu restrukturyzacyjnego …………58
4.1.1 Restrukturyzacja majatkowa …………58
4.1.2 Restrukturyzacja organizacyjna………… 59
4.1.3 Restrukturyzacja technologiczna………… 62
4.1.4 Restrukturyzacja zatrudnienia………… 65
4.1.5 Restrukturyzacja sfery marketingu i strategii …………66
4.2 Wnioski z analizy ekonomicznej: analiza SWOT………… 66

Wnioski………… 67
Literatura………… 69

Zalacznik 1. …………71
Restrukturyzacja finansowa – case study………… 71
Zalacznik 2. …………74
Struktura hotelu 1 …………74
Zalacznik 3………… 77
Struktura hotelu 2………… 77
Spis tabel …………79
Spis rysunków………… 79

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>