Turystyka, Agroturystyka

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki

1.1. Pojecie turystyki ……… 7
1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9
1.3. Rola turystyki ……… 15
1.4. Podzial turystyki ……… 24
1.5. Definicja turyzmu ……… 29
1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34
2.2. Walory turystyczne ……… 36
2.2.1. Fauna ……… 38
2.2.2. Flora ……… 41
2.2.3. Walory uzdrowiskowe ……… 45
2.2.4. Walory kulturowe……… 46

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ 52

3.1. Infrastruktura turystyczna
3.1.1. Szlaki turystyki pieszej i rowerowej ……… 53
3.1.2. Sciezki dydaktyczne ……… 54
3.1.3...

więcej

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.


Wstęp ………1

Rozdzial I.
Aspekty teoretyczne turystyki

1. Podstawowe pojecia turysty i turystyki……… 3
2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10
3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14


Rozdzial II.
Turystyczne regiony Hiszpanii

1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19
1.1 Informacje ogólne ………19
1.2 Historia……… 22
1.3 Gospodarka ………23
1.4 Kultura ………24
1.5 Kuchnia hiszpanska ………24
1.6 Turystyka ………25
1.7 Zwyczaje, Swieta i fiesty ………26
2. Katalonia 28
2.1 Barcelona ………29
2.2 Monestir de Montserrat ………39
3. Walencja i Murcja ………40
4. Andaluzja ………44
4.1 Sewilla……… 45
4.2 Kordoba……… 47
4.3 Granada……… 48
4.4 Malaga ………50
5. Kastylia i Madryt……… 52
5...

więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna

1.1. Polozenie obszaru ……….5
1.2. Ludnosc ……….7
1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10


Rozdzial II.
Charakterystyka srodowiska geograficznego

2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12
2.2. Stosunki wodne………. 16
2.3. Klimat………. 17
2.4. Flora i fauna………. 19


Rozdzial III.
Walory naturalne i antropogeniczne

3.1. Walory naturalne………. 27
3.2. Walory antropogeniczne ……….30


Rozdzial IV.
Dotychczasowy rozwój turystyki na badanym obszarze

4.1. Baza noclegowa ……….35
4.2. Baza zywieniowa ……….40


Rozdzial V.
Turystyka kwalifikowana i jej uwarunkowania

5.1. Turystka piesza ……….43
5.2...

więcej

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Agroturystyka jako forma usług turystycznych

1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5
1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9
1.2.1. Pojecie usługi turystycznej ……….9
1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15


Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20
2.1.1. Historia gminy ……….20
2.1.2. Polozenie ……….21
2.2.3. Powierzchnia ……….22
2.2.4. Demografia………. 23
2.2. Walory przyrodnicze i turystyczne gminy XYZ ……….24


Rozdzial III.
Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ

3.1. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie XYZ ……….30
3.2...

więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.


Wstęp …………. 1

Rozdzial I.
XYZ i jej walory turystyczne

1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3
1.2. Historia XYZ …………. 5
1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7

Rozdzial II.
Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja

2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16
2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23

Rozdzial III.
Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ

3.1. Aktualna sytuacja spoleczno-gospodarcza …………. 30
3.2. Plany i projekty rozwoju XYZ pod katem turystyki i rekreacji …………. 38

Podsumowanie …………. 44
Spis fotografii i rysunków …………. 46
Bibliografia ………….47

 
więcej

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii EuropejskiejWstęp ………..3

Rozdzial I.
Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki

1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5
1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15
1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17
1.3.1. Warunki naturalne ………..17
1.3.2. Warunki polityczne ………..21
1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23
1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25

Rozdzial II.
Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy

2.1. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju ruchu osobowego ………..31
2.2. Wpływ polityki panstw na miedzynarodowy ruch turystyczny……….. 42
2.3...

więcej

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.


Wstęp
Cel pracy

Rozdzial I.
Teoretyczne zagadnienia turystyki

1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki
1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki
1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne
1.4 Infrastruktura turystyczna
1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki

Rozdzial II.
Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ

2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ
2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ
2.3 Walory naturalne Nadlesnictwa XYZ w aspekcie turystyki
2.4 Zagospodarowanie lasu jego uzytkowanie, ochrona oraz jego nasiennictwa
2.5 Gospodarka lowiecka i szkólkarstwo

Rozdzial III.
Edukacja i turystyka w Nadlesnictwie XYZ

3.1 Atrakcje turystyczne Nadlesnictwa XYZ
3...

więcej

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego

1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7
1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7
2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13
2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13
2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17
2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji zrównowazonego rozwoju lokalnego ………..20
3. Rozwój turystyki a swiadomosc ekologiczna spolecznosci lokalnych ………..21
3.1 Fazy rozwoju turystyki w Polsce ……….. 21
3.2 Aspekty rozpatrywania turystyki ……….. 22
3.3 Kształtowanie turystyki społecznej ……….. 23
4...

więcej

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial I.
Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7
1.2. Zarys historyczny ………….. 13

Rozdzial II.
Charakterystyka wybranych miast Slowacji

2.1. Bratyslawa ………….. 17
2.1.1. Historia miasta ………….. 18
2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20
2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29
2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33
2.2. Koszyce …………..34
2.2.1. Historia miasta………….. 35
2.2.2. Walory antropogeniczne …………..38
2.2.3. Walory przyrodnicze ………….. 43
2.2.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna ………….. 45

Rozdzial III.
Pozostale walory i infrastruktura turystyczna Slo...

więcej

Jerozolima – miasto trzech religii.

Wstęp……..3

Rozdzial I
Dzieje Jerozolimy.

1.1. Historia miasta…….4
1.2. Jerozolima w czasach nowozytnych……..12

Rozdzial II
Jerozolima – swiete miasto trzech religii.

2.1. Miasto Judaizmu……..17
2.2. Miasto Chrzescijanstwa…….23
2.3. Miasto Islamu……..24

Rozdzial III
Jerozolima – walory turystyczne.

3.1. Dzielnica muzulmanska…….28
3.2. Dzielnica Zydowska……..33
3.3. Dzielnica Ormianska…….35
3.4. Dzielnica chrzescijanska……..43
3.5. Obrzeza Jerozolimy…….45

Zakończenie……..48
Bibliografia…….49
Spis fotografii…….51

 
więcej

Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka badanego terenu

1.1Polozenie geograficzne
1.2 Ludnosc
1.3 Historia terenu
1.4 Zasoby przyrody

Rozdzial II.
Antropogeniczne cechy terenu

2.1 Walory antropogeniczne

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne regionu

3.1 Baza noclegowa
3.2 Baza gastronomiczna
3.2. Baza Komunikacyjna
3.2.1 Transport samochodowy
3.2.2 Transport morski
3.2.3 Transport kolejowy
3.2.4 Transport lotniczy
3.3 Infrastruktura okoloturystyczna – baza Turystyczna
3.3.1 Szlaki turystyczne
3.3.2 Osrodki Sportowo-Rekreacyjne
3.3.3 Imprezy turystyczne
3.3.6 Inne obiekty

Rozdzial IV.
Metodologia badan oceny bazy gastronomicznej i noclegowej wsi XXX

4...

więcej

Charakterystyka Gminy Czernichów

1. Polozenie………2
2. Walory turystyczne………3

2.1. Walory przyrodnicze………3
2.2. Historia Gminy Czernichów………11
2.3. Walory antropogeniczne………14 
więcej

Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Rozdzial I
Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych

Rozdzial II
Charakterystyka przyrodnicza gminy

1. Budowa geologiczna
2. Uksztaltowanie terenu
3. Wody powierzchniowe
4. Klimat
a. Opady – suma, rozklad w ciagu roku
b. Temperatura powietrza – minimalna, maksymalna, srednia, rozklad temperatur w ciagu roku, ilosc dni slonecznych
c. Dlugosc zalegania pokrywy snieznej
d. Wiatr
5. Flora i fauna oraz ochrona srodowiska naturalnego

Rozdzial III
Walory antropogeniczne

Rozdzial IV
Zagospodarowanie turystyczne

– infrastruktura komunikacyjna
– baza noclegowa i gastronomiczna
– baza towarzyszaca

R...

więcej

Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich.Wstęp…………….6

Rozdzial 1
Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty

1. Informacje ogólne………………8
1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8
1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10
1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12
1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12
1.2. Styl zycia……………16

Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia branzy turystycznej Niemiec……….18

1. Zwiazki, organizacje i instytucje zwiazane z sektorem turystyki……18
2.1. Niemiecka Centrala Turystyki i wybrani jej partnerzy….18
2.2. Instytucje zajmujace się badaniem rynku……..20
1. Targi turystyczne jako najistotniejsze wydarzenia branzowe……23
2...

więcej

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego

1.1 Ogólne pojecia………5
1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10
1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14
1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17
1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21


Rozdzial 2.
Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego

2.1 Polozenie i ogólne informacje o regionie………28
2.2 Infrastruktura turystyczna………29
2.3 Szlaki i trasy turystyczne………38
2.4 Rejony najciekawsze turystycznie………43


Rozdzial 3.
Turystyka kfalifikowana w Wielkopolsce na przykładzie jezdziectwa

3...

więcej