Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Prace z dziedziny Turystyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ. 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Ogólna charakterystyka badanego terenu 1.1Polozenie geograficzne 1.2 Ludnosc 1.3 Historia terenu 1.4 Zasoby przyrody Rozdział II. Antropogeniczne cechy terenu 2.1 Walory antropogeniczne Rozdział III. Zagospodarowanie turystyczne regionu 3.1 Baza noclegowa 3.2 Baza gastronomiczna 3.2. Baza Komunikacyjna 3.2.1…

Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich. 4.58/5 (19)

Przez administrator

Wstęp…………….6 Rozdział 1 Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty 1. Informacje ogólne………………8 1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8 1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10 1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12 1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12 1.2.…

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa 4.48/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego 1.1 Ogólne pojęcia………5 1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10 1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14 1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17 1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21 Rozdział 2. Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego…

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym na przykładzie XYZ. 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Podstawy zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych. 1. Geneza, istota i funkcje zarządzania ………7 2. Struktura organizacji i jej relacje z otoczeniem……… 25 3. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych……… 27 4. Marketing w działalności firmy turystycznej………31…

Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym na przykładzie powiatu XYZ. 4.07/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Zarządzanie agroturystyka w świetle literatury problemu. 1.1. Agroturystyka i jej cechy………5 1.2. Znaczenia zarządzania agroturystyka………11 1.3. Mechanizmy i ekonomika gospodarstwa agroturystycznych………21 Rozdział II Obiekty agroturystyczne w powiecie grajewskim. 2.1. Walory turystyczne powiatu grajewskiego………29 2.2. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych………38…

Wyjazdy Polaków do Egiptu. Sezonowosc wyjazdów. 4.56/5 (16)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka srodowiska geograficznego 1.1 Historia Egiptu 1.2 Polozenie geograficzne państwa 1.3 Srodowisko naturalne 1.4 Budowa geologiczna i rozwój rzezby terenu 1.5 Uwarunkowania klimatyczno – hydrologiczne 1.6 Swiat roslinny i zwierzecy Rozdział II Atrakcyjność kulturowa Egiptu 2.1 Pojęcie…

Zabytki Sakralne Tarnowa. 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy 1. Historia Tarnowa 2. Bazylika Mniejsza (Katedra) 2.1 Historia Katedry 2.2 Plac Katedralny i otoczenie bazyliki 2.3 Wnetrze Bazyliki 2.3.1 Przedsionek Poludniowy 2.3.2. Nawa poludniowa 2.3.3 Pomniki Nagrobne 2.3.4 Epitafia 2.3.4 Kruchta pod wieza 2.3.5…

Turystyka motocyklowa forma turystyki kwalifikowanej. 4.35/5 (26)

Przez administrator

Wprowadzenie……….3 I Rozdział Miejsce turystyki motocyklowej w turystyce 1.1. Definicje turystyki, turysty oraz turystyki kwalifikowanej……….4 1.2. Pojęcie turystyki motorowej……….9 1.3. Historia i rozwój motocykla……….11 1.4 Typy motocykli……….21 II Rozdział Organizacja turystyki w Polsce 2.1. Struktury i organizacje turystyki motocyklowej w…

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ. 4.44/5 (16)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Pojęcie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace…

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ). 4.13/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Pojęcie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdział II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty…

Walory krajoznawczo – turystyczne miejscowosci XYZ 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Ogólna charakterystyka miejscowosci 1.1 Geneza nazwy xyz……….6 1.2 Polozenie geograficzne i administracyjne miejscowosci……….7 1.3 Srodowisko geograficzne……….8 1.4 Lokacja miasta i jego herb……….11 1.5 Rys historyczny……….13 1.6 Rzemioslo……….22 1.7 Placówki uzytecznosci publicznej……….23 1.8.Tradycje religijne i obrzedy ludowe charakterystyczne…

Zagroda wiejska jako punkt muzealny w regionie 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zarys historyczny muzealnictwa skansenowskiego. Rozdział II. Zagroda jako przyklad zwartej ilustracji kultury ludowej regionu. 1. Zagroda – reprezentant kultury ludowej ‚zatrzymanej w czasie’ 2. Polozenie i lokalizacja zagrody a) ‚ulicówka’ b) ‚szeregówka’ c) wies o nieregularnym ukladzie…

Zainteresowania turystyczne młodzieży gimnazjalnej w XYZ. 5/5 (7)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Turystyka, jej istota i formy 1.1. Pochodzenie pojęcia oraz istota turystyki………4 1.2. Pojęcie turystyki wedlug róznych autorów………4 1.3. Aspekty zjawiska turystyki………5 1.4. Formy turystyki………5 1.4.1. Turystyka krajoznawcza………5 1.4.2. Turystyka kwalifikowana………5 1.4.3. Turystyka weekendowa………6 1.4.4. Turystyka zdrowotna………6 1.4.5.…