Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego

1.1 Ogólne pojecia………5
1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10
1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14
1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17
1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21


Rozdzial 2.
Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego

2.1 Polozenie i ogólne informacje o regionie………28
2.2 Infrastruktura turystyczna………29
2.3 Szlaki i trasy turystyczne………38
2.4 Rejony najciekawsze turystycznie………43


Rozdzial 3.
Turystyka kfalifikowana w Wielkopolsce na przykładzie jezdziectwa

3.1 Rozwijajace się formy turystyki kwalifikowanej w woj. wielkopolskim………53
3.2 Jezdziectwo jako forma turystyki kwalifikowanej………56
3.3 Organizacje i odznaki jezdzieckie………59
3.4 Stan i perspektywy rozwoju jezdziectwa w Wielkopolsce…………60


Zakończenie………64
Biblografia………66
Spis tabel………68
Spis rysunków………69
Spis fotografii………70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>