Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofercie wybranych biur turystycznych. 4.39/5 (18)


Wstęp, Cel pracy……….4

Rozdzial I
Biuro podrózy

1.1.Definicja biura podrózy ……….6
1.2.Podstawy prawne działalności biur podrózy ……….11
1.3. Obowiazki biur podrózy………. 18

Rozdzial II
Produkt turystyczny

2.1. Definicja i koncepcja produktu turystycznego ……….21
2.2. Zasady i techniki programowania produktu turystycznego. ……….23

Rozdzial III
Działalność biur podrózy w Polsce

3.1.Rozmieszczenie podmiotów turystycznych w Polsce.
3.2. Popyt na usługi biur podrózy………. 35
3.3. Struktura usług swiadczonych przez biura podrózy ……….35
3.4. Podaz usług biur podrózy ……….37
3.5. Przychody biur podrózy ……….38
3.6. Zatrudnienie i wynagrodzenia………. 40

Rozdzial IV
Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofertach biur turystycznych

4.1. Metoda badan ……….41
4.1. Charakterystyka wybranych ofert biur podrózy………. 42
4.1.1. Biuro podrózy XYZ. ……….42
4.1.2 Biuro podrózy YXZ………. 47
4.1.3 Biuro podrózy ZYX. ……….50
4.1.4. Porównanie ofert zagranicznych imprez sylwestrowych w wybranych biurach podrózy………. 54

Wnioski ………. 57
Biblografia ……….59
Spis rysunków ………. 61
Spis tabel………. 61


Oceń