Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Rozdzial I
Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych

Rozdzial II
Charakterystyka przyrodnicza gminy

1. Budowa geologiczna
2. Uksztaltowanie terenu
3. Wody powierzchniowe
4. Klimat
a. Opady – suma, rozklad w ciagu roku
b. Temperatura powietrza – minimalna, maksymalna, srednia, rozklad temperatur w ciagu roku, ilosc dni slonecznych
c. Dlugosc zalegania pokrywy snieznej
d. Wiatr
5. Flora i fauna oraz ochrona srodowiska naturalnego

Rozdzial III
Walory antropogeniczne

Rozdzial IV
Zagospodarowanie turystyczne

– infrastruktura komunikacyjna
– baza noclegowa i gastronomiczna
– baza towarzyszaca

Rozdzial V
Ocena zagospodarowania turystycznegoZostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>