Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Rozdzial I
Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych

Rozdzial II
Charakterystyka przyrodnicza gminy

1. Budowa geologiczna
2. Uksztaltowanie terenu
3. Wody powierzchniowe
4. Klimat
a. Opady – suma, rozklad w ciagu roku
b. Temperatura powietrza – minimalna, maksymalna, srednia, rozklad temperatur w ciagu roku, ilosc dni slonecznych
c. Dlugosc zalegania pokrywy snieznej
d. Wiatr
5. Flora i fauna oraz ochrona srodowiska naturalnego

Rozdzial III
Walory antropogeniczne

Rozdzial IV
Zagospodarowanie turystyczne

– infrastruktura komunikacyjna
– baza noclegowa i gastronomiczna
– baza towarzyszaca

Rozdzial V
Ocena zagospodarowania turystycznego
Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)