Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich. 4.58/5 (19)Wstęp…………….6

Rozdzial 1
Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty

1. Informacje ogólne………………8
1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8
1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10
1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12
1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12
1.2. Styl zycia……………16

Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia branzy turystycznej Niemiec……….18

1. Zwiazki, organizacje i instytucje zwiazane z sektorem turystyki……18
2.1. Niemiecka Centrala Turystyki i wybrani jej partnerzy….18
2.2. Instytucje zajmujace się badaniem rynku……..20
1. Targi turystyczne jako najistotniejsze wydarzenia branzowe……23
2.1. Targi ITB BERLIN …………25
2.2. Targi turystyczne w Hamburgu – REISEN HAMBURG…..27
2.3. Bawarskie targi C–B–R FREIZEIT UND REISEN w Monachium…28
2.4. Targi urlopowe REISE / CAMPING w Essen…….29
2.5. Międzynarodowe Targi Przemyslu Kongresowego IMEX we Frankfurcie….30

Rozdzial 3
Analiza turystyki wyjazdowej Niemców………32

1. Aktywnosc turystyczna mieszkańców Niemiec………32
3.1. Gotowość do podrózowania…………32
3.2. Systematycznosc podrózowania……….32
3.3. Intensywnosc wyjazdów turystycznych……..33
3.4. Rodzaje wyjazdów urlopowych………….35
1. Popularnosc destynacji………….39
4.1. Cele zagraniczne………….41
4.2. Cele krajowe……………43
4.3. Preferencje dotyczace krajobrazu………..43
3. Środki transportu…………..44
4. Zakwaterowanie …………..47
5. Inne dane dotyczace podrózy wielodniowych………..48
5.1. Dlugosc podrózy………….48
5.2. Wydatki……………….48
5.3. Organizacja wyjazdu………….48
6. Krótkie wyjazdy urlopowe (2 do 4 dni)……………49
7. Wszystkie podróze turystyczne przynajmniej z 1 noclegiem …..49
8. Wyjazdy jednodniowe………….50

Podsumowanie……………53
Bibliografia…………….56
Spis rycin, map, wykresów i tablic………..59

Oceń