Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp…………….6

Rozdzial 1
Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty

1. Informacje ogólne………………8
1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8
1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10
1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12
1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12
1.2. Styl zycia……………16

Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia branzy turystycznej Niemiec……….18

1. Zwiazki, organizacje i instytucje zwiazane z sektorem turystyki……18
2.1. Niemiecka Centrala Turystyki i wybrani jej partnerzy….18
2.2. Instytucje zajmujace się badaniem rynku……..20
1. Targi turystyczne jako najistotniejsze wydarzenia branzowe……23
2.1. Targi ITB BERLIN …………25
2.2. Targi turystyczne w Hamburgu – REISEN HAMBURG…..27
2.3. Bawarskie targi C–B–R FREIZEIT UND REISEN w Monachium…28
2.4. Targi urlopowe REISE / CAMPING w Essen…….29
2.5. Międzynarodowe Targi Przemyslu Kongresowego IMEX we Frankfurcie….30

Rozdzial 3
Analiza turystyki wyjazdowej Niemców………32

1. Aktywnosc turystyczna mieszkańców Niemiec………32
3.1. Gotowość do podrózowania…………32
3.2. Systematycznosc podrózowania……….32
3.3. Intensywnosc wyjazdów turystycznych……..33
3.4. Rodzaje wyjazdów urlopowych………….35
1. Popularnosc destynacji………….39
4.1. Cele zagraniczne………….41
4.2. Cele krajowe……………43
4.3. Preferencje dotyczace krajobrazu………..43
3. Środki transportu…………..44
4. Zakwaterowanie …………..47
5. Inne dane dotyczace podrózy wielodniowych………..48
5.1. Dlugosc podrózy………….48
5.2. Wydatki……………….48
5.3. Organizacja wyjazdu………….48
6. Krótkie wyjazdy urlopowe (2 do 4 dni)……………49
7. Wszystkie podróze turystyczne przynajmniej z 1 noclegiem …..49
8. Wyjazdy jednodniowe………….50

Podsumowanie……………53
Bibliografia…………….56
Spis rycin, map, wykresów i tablic………..59

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.