Wpływ walorów przyrodniczych i historycznych Kazimierza Dolnego na rozwój bazy hotelowej i noclegowej.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Walory naturalne i historia Kazimierza Dolnego.

1.1. Historia i terazniejszosc ……….. 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe miejscowosci ……….. 17
1.3. Warunki naturalne i srodowiskowe ……….. 20

Rozdzial II.
Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne Kazimierza Dolnego

2.1. Zabytki sakralne i swieckie ……….. 24
2.2. Atrakcje turystyczne Kazimierza Dolnego ……….. 37

Rozdzial III.
Stan i perspektywy rozwoju bazy noclegowej Kazimierza Dolnego

3.1. Charakterystyka bazy noclegowej ……….. 43
3.2. Wpływ atrakcyjnosci miasta i jego okolic na rozwój bazy noclegowej……….. 56
3.3. Kierunki rozwoju bazy noclegowej ……….. 58

Zakończenie ……….. 59
Biblografia ……….. 63
Spis tabel ……….. 65Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)