Wpływ walorów przyrodniczych i historycznych Kazimierza Dolnego na rozwój bazy hotelowej i noclegowej.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Walory naturalne i historia Kazimierza Dolnego.

1.1. Historia i terazniejszosc ……….. 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe miejscowosci ……….. 17
1.3. Warunki naturalne i srodowiskowe ……….. 20

Rozdzial II.
Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne Kazimierza Dolnego

2.1. Zabytki sakralne i swieckie ……….. 24
2.2. Atrakcje turystyczne Kazimierza Dolnego ……….. 37

Rozdzial III.
Stan i perspektywy rozwoju bazy noclegowej Kazimierza Dolnego

3.1. Charakterystyka bazy noclegowej ……….. 43
3.2. Wpływ atrakcyjnosci miasta i jego okolic na rozwój bazy noclegowej……….. 56
3.3. Kierunki rozwoju bazy noclegowej ……….. 58

Zakończenie ……….. 59
Biblografia ……….. 63
Spis tabel ……….. 65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>