Wpływ walorów przyrodniczych i historycznych Kazimierza Dolnego na rozwój bazy hotelowej i noclegowej.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Walory naturalne i historia Kazimierza Dolnego.

1.1. Historia i terazniejszosc ……….. 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe miejscowosci ……….. 17
1.3. Warunki naturalne i srodowiskowe ……….. 20

Rozdzial II.
Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne Kazimierza Dolnego

2.1. Zabytki sakralne i swieckie ……….. 24
2.2. Atrakcje turystyczne Kazimierza Dolnego ……….. 37

Rozdzial III.
Stan i perspektywy rozwoju bazy noclegowej Kazimierza Dolnego

3.1. Charakterystyka bazy noclegowej ……….. 43
3.2. Wpływ atrakcyjnosci miasta i jego okolic na rozwój bazy noclegowej……….. 56
3.3. Kierunki rozwoju bazy noclegowej ……….. 58

Zakończenie ……….. 59
Biblografia ……….. 63
Spis tabel ……….. 65


 
 Pracę wykorzystam w celach edukacyjnych

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>