Imprezy maratonskie jako element realizacji strategii rozwoju miast w Polsce.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp 5

Rozdzial 1.
Strategie rozwoju wielkich miast

1.1. Podmiot i przedmiot strategii rozwoju……….. 7
1.1.1. Miasto jako funkcjonalno-przestrzenny uklad osadniczy……….. 7
1.1.2. Funkcje miasta……….. 9
1.1.3. Podmiot i przedmiot strategii……….. 10
1.2. Charakterystyka strategii rozwoju miast……….. 12
1.2.1. Strategia rozwoju miasta jako szczególny rodzaj strategii……….. 12
1.2.2. Cele wdrazania strategii rozwoju miasta……….. 13
1.2.3. Elementy dokumentu strategii rozwoju ………..17
1.3. Strategia promocji miasta jako element strategii rozwoju ………..20
1.3.1. Elementy strategii promocji ………..21
1.3.2. Funkcje i obszary strategii promocji ………..22
1.3.3. Narzedzia i sposoby promocji miasta ………..26

Rozdzial 2.
Imprezy maratonskie jako element strategii promocji miasta

2.1. Imprezy sportowe jako element promocji miasta ………..29
2.1.1. Cele organizacji imprez sportowych ………..29
2.1.2. Rodzaje imprez sportowych ………..31
2.1.3. Rola imprez sportowych w budowaniu wizerunku miasta ………..32
2.2. Imprezy maratonskie jako szczególny rodzaj imprez sportowych ………..33
2.3. Historia imprez maratonskich ………..35
2.4. Elementy promocji miasta w imprezach maratonskich……….. 38
2.5. Beneficjenci organizacji imprez maratonskich ………..41
2.6. Problematyka imprez maratonskich……….. 44

Rozdzial 3.
Charakterystyka imprez maratonskich w Polsce i na swiecie

3.1. Imprezy maratonskie na swiecie ………..47
3.1.1. Biegi maratonskie na swiecie ………..47
3.1.2. Biegi pólmaratonskie na swiecie ………..51
3.2. Imprezy maratonskie w Europie ………..54
3.3.Imprezy maratonskie w Polsce ………..58
3.3.1. Najwieksze imprezy maratonskie w Polsce ………..58
3.3.2. Rynek biegowy w Polsce ………..65
3.3.3. Wydarzenia towarzyszace imprezom maratonskim ………..66

Rozdzial 4.
Wpływ imprez maratonskich na promocje miasta na podstawie badan wśród maratonczyków

4.1. Warunki przeprowadzenia ankiety ………..68
4.2. Wyniki ankiet ………..71
4.2.1. Dotychczasowe doswiadczenie zwiazane z bieganiem……….. 71
4.2.2. Doswiadczenie zwiazane z udzialem w imprezach maratonskich ………..74
4.2.3. Ocena promocji miasta ………..79
4.3. Wnioski ………..83

Zakończenie ………..86
Spis wykresów ………..88

Spis tabel ………..90
Bibliografia ………..91
Ankieta ………..97