Obiekty noclegowe jako element zagospodarowania Miasta i Gminy XYZ.Rozdzial 1.
Wstęp

1.1. Cele pracy
1.2. Przedmiot, podmiot pracy ……….5
1.3. Podmiot badan w świetle literatury………. 6
1.3.1. Pojecia stosowane w hotelarstwie ……….6
1.3.2. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej………. 8
1.4. Metody pracy ……….10
1.5. Materialy zródlowe i przeglad literatury ……….11

Rozdzial 2.
Lokalizacja i rozwój miasta i gminy XYZ

2.1. Polozenie administracyjne ……….13
2.2. Struktura spoleczno – gospodarcza miasta i gminy XYZ………. 14
2.3. Walory turystyczne miasta i gminy XYZ ……….28
2.3.1. Walory przyrodnicze ……….29
2.3.2. Walory kulturowe………. 34
1.4. Dostepnosc komunikacyjna ……….42

Rozdzial 3.
Analiza polozenia obiektów noclegowych w mieście i gminie XYZ .


Rozdzial 4.
Struktura funkcjonalna obiektów noclegowych w mieście i gminie XYZ

4.1. Struktura wieku i wielkosci obiektów………. 55
4.2. Standard obiektów noclegowych ……….65
4.3. Forma organizacyjno-prawna obiektów noclegowych ……….68
4.4. Charakterystyka obiektów noclegowych ……….69
4.5. Wyposazenie i funkcje obiektów ……….78

Rozdzial 5.
Zagospodarowanie otoczenia obiektów noclegowych w mieście i gminie XYZ

5.1. Struktura funkcjonalna otoczenia bazy noclegowej ……….86.
5.2. Podmioty gospodarcze w otoczeniu obiektów noclegowych ……….99

Rozdzial 6.
Obiekty noclegowe w mieście i gminie XYZ w opinii gosci

Wnioski ……….121
Bibliografia ……….125
Spis rycin………. 128
Spis tabel ……….129
Spis fotografii ……….130
Spis zalaczników ……….131