Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka badanego terenu

1.1Polozenie geograficzne
1.2 Ludnosc
1.3 Historia terenu
1.4 Zasoby przyrody

Rozdzial II.
Antropogeniczne cechy terenu

2.1 Walory antropogeniczne

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne regionu

3.1 Baza noclegowa
3.2 Baza gastronomiczna
3.2. Baza Komunikacyjna
3.2.1 Transport samochodowy
3.2.2 Transport morski
3.2.3 Transport kolejowy
3.2.4 Transport lotniczy
3.3 Infrastruktura okoloturystyczna – baza Turystyczna
3.3.1 Szlaki turystyczne
3.3.2 Osrodki Sportowo-Rekreacyjne
3.3.3 Imprezy turystyczne
3.3.6 Inne obiekty

Rozdzial IV.
Metodologia badan oceny bazy gastronomicznej i noclegowej wsi XXX

4.1 Przedmiot i cele badan
4.2 Problem glówny i problemy szczególowe
4.3 Hipotezy glówne i szczególowe
4.4 Zmienne i ich wskazniki oraz metody oraz techniki badawcze
4.5 Teren badan i populacja
4.6 Analiza wyników badan

Podsumowanie i wnioski koncowe
Spis fotografii:
Bibliografia
Strony www
Ustawy


 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.