Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I
Baza gastronomiczna jako produkt turystyczny

1. Istota i cechy produktu turystycznego………. 5
2 .Struktura produktu turystycznego ……….10
3. Wiadomosci wstepne o gastronomii ……….17
4.Gastronomia jako produkt turystyczny 23
5.Cechy gastronomii, które sluza zaspakajaniu potrzeb turystów………. 25


Rozdzial II.
Charakterystyka bazy gastronomicznej Krakowa

1.Tabelaryczne ujecie analizy ruchu turystycznego w Krakowie ……….29
2. Rodzaje zakladów gastronomicznych w centrum Krakowa ……….40
3. Wykorzystanie bazy gastronomicznej………. 44
4. Rodzaje gosci korzystajacych z usług zywieniowych………. 48
5. Kuchnia regionalna i jej wykorzystanie do uatrakcyjnienia oferty turystycznej………. 53


Rozdzial III
Ocena bazy gastronomicznej przez turystów. Możliwościzaspokojenia potrzeb turystów.

1. Cel i opis metody badan ……….55
2. Charakterystyka badanej grupy ……….56
3. Analiza i interpretacja wyników badan ……….57
4. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badan ……….64
5. Ocena bazy gastronomicznej centrum Krakowa pod katem możliwości zaspokojenia potrzeb turystów………. 65


Podsumowanie ……….69
Bibliografia ……….71
Zalacznik 1 Ankieta dla turystów ……….76
Zalacznik 2 Ankieta dla obiektów gastronomicznych w centrum miasta………. 80


ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)