Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Prace z dziedziny Turystyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wizerunek turystyczny województwa slaskiego. 4.43/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………. 5 1.1. Cel pracy ……….6 1.2. Zakres badan………. 6 1.3. Hipotezy badawcze………. 7 Rozdział I Miejsce wizerunku w marketingu terytorialnym 1.1. Struktura marketingu terytorialnego………. 8 1.2. Pojęcie i typologia wizerunku………. 10 1.2.1. Funkcje i typy wizerunku miast ……….11 1.3.…

Enoturystyka w regionie Burgundii (Francja). 4.21/5 (29)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Enoturystyka – zakres pojeciowy 1.1. Pojęcie turystyki i turysty 1.2. Rodzaje turystyki 1.3. Istota i definicja enoturystyki i enoturysty Rozdział II. Burgundia jako region turystyczny Francji 2.1. Polozenie geograficzne, podzial administracyjny i sytuacja spoleczno-gospodarcza regionu 2.2. Warunki…

Narciarstwo zjazdowe jako forma rekreacji. 4.24/5 (29)

Przez administrator

Wstęp ………..4 1.1 Zarys historii narciarstwa na swiecie 1.2 Zarys historii narciarstwa w Polsce……….. 9 1.3. Definicja rekreacji ruchowej ………..13 Rozdział 1. Rozwój technik narciarskich 1.1. Geneza rozwoju techniki narciarskiej……….. 15 1.2. Kierunki rozwoju narciarskiej techniki zjazdowej ………..16 Rozdział 2.…

Preferencje wyjazdowe polaków w latach 2001 – 2012 4.17/5 (18)

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział 1. Historia i perspektywy turystyki wyjazdowej 1.1. Historia turystyki na swiecie…………. 6 1.2. Historia turystyki w Polsce ………….10 1.3. Polityka turystyczna Polski ………….15 Rozdział 2. Teoretyczne zagadnienia turystyki 2.1. Wyjasnienie pojęcia – Turystyka…………. 21 2.2. Rodzaje turystyki………….…

Atrakcje turystyczne Wenecji w opinii turystów odwiedzajacych miasto 4.32/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………….4 Rozdział 1. Atrakcyjność turystyczna. Zagadnienia wstepne. 1.1. Pojęcie atrakcyjnosci turystycznej. Definicja i jej elementy skladowe…………. 6 1.2. Atrakcje turystyczne ………….7 Rozdział 2. Charakterystyka obszaru 2.1. Polozenie geograficzne…………. 9 2.2. Klimat………….10 2.3. Rys historyczny Miasta…………. 10 2.4. Transport i komunikacja…

Ocena motywowania pracowników w organizacji turystycznej na przykładzie hotelu GIEWONT 4.42/5 (19)

Przez administrator

Streszczenie………5 Summary ………6 Wstęp……… 7 Rozdział I Motywacja jako podstawowa funkcja zarządzania. 1. Istota motywacji ………9 2. Modele motywacji ………12 2.1. Model tradycyjny ………12 2.2. Model stosunków miedzyludzkich……… 14 2.3. Model zasobów ludzkich ………16 3. Teorie motywacji ………………19 3.1. Teorie…

Wybrane walory turystyczne pomorza zachodniego. 4.58/5 (19)

Przez administrator

Summary……….4 Wstęp………. 5 Rozdział 1. Walory turystyczne, turystyka i jej funkcje – podstawy teoretyczne 1.1. Definicje i podzialy walorów turystycznych………. 6 1.2. Walory antropogeniczne i ich specyfika ……….8 1.3. Definicje turystyki oraz jej funkcje ……….8 Rozdział 2. Srodowisko i warunki…

Przystosowanie akwenów wodnych w Posce do uprawiania zeglarstwa deskowego 4.32/5 (19)

Przez administrator

1. Wstęp……….3 1.2. Wprowadzenie……….3 1.3.2. Rozwój zeglarstwa deskowego w Polsce ……….9 1.3.3 Osiagniecia polskich zeglarzy deskowych………. 12 1.3.4. Charakterystyka sprzetu do uprawiania „windsurfingu”………. 14 2. Charakterystyka akwenów przydatnych do uprawiania zeglarstwa deskowego. 2.1. Zagospodarowanie przydatne do uprawiania zeglarstwa deskowego ……….26…

Spa i Wellness jako forma nowoczesnego hotelarstwa. 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Glówne zagadnienia zwiazane z hotelarstwem 1.1. Geneza i znaczenie pojęćhotelarstwo, hotel 1.2. Klasyfikacja obiektów hotelarskich 1.3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich 1.4. Rozwój bazy hotelarskiej w Polsce i jej stan w latach 2003-2013 1.5. Glówne kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa…

Agroturystyka, możliwości rozwoju i podstawy ekonomiczne. 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wstęp. 1.1. Geneza powstania agroturystyki w Polsce ………3 1.2. Warunki sprzyjajace rozwojowi agroturystyki w Polsce ………6 1.3. Polska agroturystyka……… 9 1.4. Stan turystyki w Polsce……… 11 1.5. Korzysci wynikajace z rozwoju agroturystyki w Polsce……… 13 1.6. Stowarzyszenia agroturystyczne……… 15 Bibliografia…………