Sektor turystyczny szansa aktywizacji miasta Dzierzgon.

Wstęp
Rozdzial I
Turystyka, a rozwój miasta

1.1 Podstawowe definicje zwiazane z turystyka
1.2 Pojecie i rodzaje turystyki miejskiej
1.3 Czynniki rozwoju turystyki miejskiej

Rozdzial II
Struktura turystyki w Unii Europejskiej

2.1 Polityka Unii Europejskiej wobec turystyki
2.2 Fundusze europejskie z zakresu turystyki
2.3 Wykorzystywanie środków unijnych przez wybrane miasta w zakresię turystyki

Rozdzial III
Charakterystyka rozwoju miasta Dzierzgon

3.1 Przedstawienie miasta Dzierzgon pod wzgledem turystycznym
3.2 Charakterystyka przykladowych projektów wspólfinansowanych ze środków UE miasta Dzierzgon.
3.2.1 Projekt „Rewaloryzacja wzgórza zamkowego w Dzierzgoniu”
3.2.2 Projekt „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu”

Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>