Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Wstęp.

Rozdzial 1.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa.

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów.
1.2. Funkcje dystrybucji produktów.
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów.
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu.

Rozdzial 2.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru.

2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji.
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych.
2.3. Wybór kanalów dystrybucji.
2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji.
2.3.2. Etapy wyboru kanalów.
2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji.

Rozdzial 3.
Charakterystyka Cukrowni XYZ S.A. jako podmiotu badawczego.

3.1. Rys historyczny Cukrowni XYZ S.A.
3.2. Struktura organizacyjna.
3.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.
3.4. Przeksztalcenia wlasnosciowe.

Rozdzial 4.
System dystrybucji produktów Cukrowni XYZ S.A.

4.1. Kanały dystrybucji cukru.
4.2. Koszty i limitowanie cukru.
4.3. Posrednicy cukrowni.
4.4. Magazynowanie i transport cukru.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Aneks.


Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>