Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial I
Polityka transportowa Unii Europejskiej

1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej
polityki………5
1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług
transportowych………7
1.3. Europejska infrastruktura transportu………12
1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a
krajami trzecimi………14


Rodzial II
Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii

2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie
transportu oraz modernizacja polskiej infrastruktury
transportowej – warunkiem intensyfikacji wspólnoty
gospodarczej miedzy Polska a UE……….17
2.2. Transport drogowy jako przyklad modernizacji
polskiej infrastruktury transportowej………23
2.3. Szkolenia służby cywilnej oraz przewozników w
celu zapoznania ich z prawem i funkcjonowaniem rynku
usług transportowych w UE………41


Rozdzial III
Oddzialywanie transportu na środowisko naturalne

3.1. Ochrona srodowiska przed degradacyjnym wpływem
transportu we Wspólnocie………47
3.2. Przygotowania polskiego transportu w zakresię
ochrony srodowiska w sektorze………51


Zakończenie………54
Bibliografia………56
Spis tabel………57

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>