Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ 4.39/5 (23)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojęcie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy


Rozdział II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem.

2.1 Pojęcie i cele logistyki
2.2 Zarządzanie logistyczne


Rozdział III
Sieci handlowe jako przedmiot dzialan logistycznych.

3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce
3.2 Historia i rozwój XYZ
3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce


Rozdział IV
Działalność firmy XYZ.

4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce
4.2 Rola Centrum logistycznego w zarządzaniu siecia handlowa
4.3 Zatrudnienie i organizacja pracy w firmie XYZ


Podsumowanie

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

Oceń