Wizerunek turystyczny województwa slaskiego.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp………. 5

1.1. Cel pracy ……….6
1.2. Zakres badan………. 6
1.3. Hipotezy badawcze………. 7


Rozdzial I
Miejsce wizerunku w marketingu terytorialnym

1.1. Struktura marketingu terytorialnego………. 8
1.2. Pojecie i typologia wizerunku………. 10
1.2.1. Funkcje i typy wizerunku miast ……….11
1.3. Skojarzenia i rozpoznawalnosc w badaniach wizerunkowych………. 15
1.4. Rola wizerunku w budowie marki turystycznej………. 16


Rozdzial II
Badania wizerunku miejsca docelowego – studia przypadków

2.1. Wizerunek Polski na rynku wloskim ……….19
2.2. Wizerunek miasta………. 21


Rozdzial III
Wizerunek województwa slaskiego w dotychczasowych badaniach ……….24

Rozdzial IV
Charakterystyka gospodarczo-spoleczna województwa slaskiego ……….28

Rozdzial V
Turystyka w województwie slaskim

5.1. Wielkosc i struktura ruchu turystycznego………. 32
5.2. Potencjal infrastruktury ……….35
5.2.1. Baza noclegowa ……….35
5.3. Produkty turystyczne ……….39
5.3.1. Turystyka miejska i kulturowa ……….40
5.3.2. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna ……….65


Rozdzial VI
Turystyczny wizerunek województwa slaskiego w świetle badan empirycznych

6.1. Metodyka badan ……….83
6.2. Charakterystyka respondentów ……….83
6.3. Analiza wizerunku turystycznego ……….86
6.3.1. Analiza skojarzen i rozpoznawalnosci wśród osób nieznajacych województwa………. 89
6.3.2. Analiza skojarzen i rozpoznawalnosci wśród osób znajacych województwo………. 92
6.3.3. Miejsce atrakcji turystycznych w wizerunku województwa………. 95
6.4. Wnioski ……….96


Zakończenie ……….97
Bibliografia………. 98
Netografia ……….100
Spis rysunków………. 101
Spis map ……….101
Streszczenie………. 102

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.