Wizerunek turystyczny województwa slaskiego.Wstęp………. 5

1.1. Cel pracy ……….6
1.2. Zakres badan………. 6
1.3. Hipotezy badawcze………. 7


Rozdzial I
Miejsce wizerunku w marketingu terytorialnym

1.1. Struktura marketingu terytorialnego………. 8
1.2. Pojecie i typologia wizerunku………. 10
1.2.1. Funkcje i typy wizerunku miast ……….11
1.3. Skojarzenia i rozpoznawalnosc w badaniach wizerunkowych………. 15
1.4. Rola wizerunku w budowie marki turystycznej………. 16


Rozdzial II
Badania wizerunku miejsca docelowego – studia przypadków

2.1. Wizerunek Polski na rynku wloskim ……….19
2.2. Wizerunek miasta………. 21


Rozdzial III
Wizerunek województwa slaskiego w dotychczasowych badaniach ……….24

Rozdzial IV
Charakterystyka gospodarczo-spoleczna województwa slaskiego ……….28

Rozdzial V
Turystyka w województwie slaskim

5.1. Wielkosc i struktura ruchu turystycznego………. 32
5.2. Potencjal infrastruktury ……….35
5.2.1. Baza noclegowa ……….35
5.3. Produkty turystyczne ……….39
5.3.1. Turystyka miejska i kulturowa ……….40
5.3.2. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna ……….65


Rozdzial VI
Turystyczny wizerunek województwa slaskiego w świetle badan empirycznych

6.1. Metodyka badan ……….83
6.2. Charakterystyka respondentów ……….83
6.3. Analiza wizerunku turystycznego ……….86
6.3.1. Analiza skojarzen i rozpoznawalnosci wśród osób nieznajacych województwa………. 89
6.3.2. Analiza skojarzen i rozpoznawalnosci wśród osób znajacych województwo………. 92
6.3.3. Miejsce atrakcji turystycznych w wizerunku województwa………. 95
6.4. Wnioski ……….96


Zakończenie ……….97
Bibliografia………. 98
Netografia ……….100
Spis rysunków………. 101
Spis map ……….101
Streszczenie………. 102

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>