Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Zarządzanie agroturystyka w świetle literatury problemu.

1.1. Agroturystyka i jej cechy………5
1.2. Znaczenia zarządzania agroturystyka………11
1.3. Mechanizmy i ekonomika gospodarstwa agroturystycznych………21

Rozdzial II
Obiekty agroturystyczne w powiecie grajewskim.

2.1. Walory turystyczne powiatu grajewskiego………29
2.2. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych………38
2.3. Oferta i promocja gospodarstw agroturystycznych w powiecie grajewskim………46

Rozdzial III
Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym wybranych przypadków

3.1. Gospodarstwo agroturystyczne XYZ w XYZ………50
3.2. Gospodarstwo agroturystyczne „XYZ” w XYZ………52
3.3. Gospodarstwo agroturystyczne F. XYZ w XYZ……..54

Zakończenie………57

Bibliografia………59
Spis tabel, rysunków i schematów………63
Zalaczniki………64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>