Wyjazdy Polaków do Egiptu. Sezonowosc wyjazdów.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka srodowiska geograficznego

1.1 Historia Egiptu
1.2 Polozenie geograficzne państwa
1.3 Srodowisko naturalne
1.4 Budowa geologiczna i rozwój rzezby terenu
1.5 Uwarunkowania klimatyczno – hydrologiczne
1.6 Swiat roslinny i zwierzecy


Rozdzial II
Atrakcyjność kulturowa Egiptu

2.1 Pojecie atrakcji turystycznych
2.2 Najczesciej odwiedzane miejsca
2.3 Tradycje i obyczaje


Rozdzial III
Analiza, ocena i wnioski badan ankietowych

3.1 Cel, zakres, teren i metody badan ankietowych
3.2 Analiza badan na wykresach
3.3 Wnioski wynikajace z badan
3.4 Propozycja wycieczki objazdowej dla Polaków


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis zalaczników


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>