Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym na przykładzie XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Podstawy zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych.

1. Geneza, istota i funkcje zarządzania ………7
2. Struktura organizacji i jej relacje z otoczeniem……… 25
3. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych……… 27
4. Marketing w działalności firmy turystycznej………31
5. Produkt turystyczny i jego struktura………36
6. Promocja jako narzedzie marketingu……… 38


Rozdzial II.
Charakterystyka biuro podrózy XYZ

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa turystycznego………42
2. Opis działalności XYZ………43
3. Misja i cele………45
4. Rynek turystyczny w Polsce i obslugiwane segmenty………45


Rozdzial III.
Reklama w działalności XYZ w sezonie 2006/2007

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi………49
1.I Planowanie zatrudnienia ………49
1.II Rozwój potencjalu pracy ………51
1.III System motywacji………52
2. Zarządzanie potencjalem finansowym……… 54
3. Zarządzanie marketingowe ………54
3.I Katalogi i broszury ………54
3.II Strona www ………57
3.III Targi ………63
3.IV Reklama prasowa i outdoor………66


Podsumowanie……… 71
Bibliografia……… 72
Spis wykresów……… 74
Spis tabel ………74
Spis rysunków………74


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>