Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ. 4.3/5 (27)


Wstęp

Rozdzial I
Miejsce turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa we wspólczesnej turystyce

1.1 . Istota turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….5
1.2 Osrodki uzdrowiskowe wellness i Spa, a rozwój turystyki……….16
1.3 Znaczenie uzdrowisk i ośrodków wellness i Spa dla polskiej gospodarki turystycznej……….22


Rozdzial II
Tendencje we wspólczesnej turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa

2.1 Produkty i formy turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….26
2.2 Wspólczesne kompleksy uzdrowiskowe wellness i………. Spa 31
2.3 Zakres i jakosc usług w turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa………. 34


Rozdzial III
Hotel SPA XYZ 47

3.1. Charakterystyka funkcjonowania hotelu SPA XYZ ……….47
3.2. Oferta produktowa hotelu SPA XYZ ……….49
3.3. Analiza sprzedaży wybranych usług w okresie 2006-2008r………..58
3.4 Miejsce hotelu XYZ na rynku turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa………..61


Zakończenie……….63
Bibliografia……….66
Spis tabel……….68
Spis rysunków……….69


Oceń