Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.Wstęp

Rozdzial I.
Jakość pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej

1.1. Istota jakosci pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej
1.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego
1.3. Uczen w nowym systemie fizycznej edukacji


Rozdzial II.
Cele, pytania badawcze i hipotezy

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Pytania badawcze
2.3. Hipotezy badawcze


Rozdzial III.
Material badawczy i metody badawcze

3.1. Teren badan oraz opis srodowiska badawczego
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.3. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial IV.
Wyniki i analiza materialu badawczego

4.1. Rola szkoly w zakresię kultury fizycznej
4.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w ocenie jakosci pracy szkoly
4.3. Rola ucznia w ocenie jakosci pracy szkoly


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel rycin, schematów
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>