Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Tematyka pracy w świetle literatury.

1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5
1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12
1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20
1.4. Typy budowy ciala……….29


Rozdzial II.
Czesc metodologiczna badan

2.1. Przedmiot oraz cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 35
2.4. Charakterystyka srodowiska badawczego………. 38


Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Porównanie poziomu rozwoju fizycznego ……….42
3.2. Typy budowy ciala – porównanie……….46
3.3. Sprawnosc i aktywnosc fizyczna badanych – ankieta………. 47
3.4. Test Coopera-analiza porównawcza………. 60


Dyskusja i wnioski………. 63
Streszczenie………. 66
Bibliografia………. 67
Spis tabel………. 71
Spis rycin……….72
Aneks………. 73

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>