Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1.1 Przedmiot i cel badan
1.2 Problemy i hipotezy badawcze
1.3 Pytania badawcze
1.4 Metody i organizacja badan
1.5 Opis srodowiska badawczego


Rozdzial II.
Tematyka pracy w świetle literatury

2.1. Historyczny zarys gimnastyki
2.2. Rodzaje gimnastyki
2.3. Zadania gimnastyki w szkolach
2.4. Rola nauczyciela w wychowaniu fizycznym dziecka
2.5. Zalozenia podstawy programowej dotyczace gimnastyki


Rozdzial III.
Analiza materialu badawczego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Akty prawne
Spis rysunków
Spis tabel
Zalacznik-ankieta

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>