Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie


Wstęp ………… 4

Rozdzial 1.
Przeglad literatury w podjetej tematyce badan

1.1. Charakterystyka zapasów w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasów kobiet………… 6
1.2. Przygotowanie techniczno-taktyczne zapasników …………12
1.3. Analiza tresci walki sportowej w zapasach…………. 20
1.4. Przebieg i organizacja turnieju zapasniczego im. Wladyslawa Miazia. 1960-2012………… 25


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne pracy

2.1. Uzasadnienie podjetej pracy tematyki, cel pracy oraz pytania badawcze………… 29
2.2. Przedmiot i organizacja badan………… 30
2.3. Metody badan………… 31


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Struktura walk zapasniczych podczas Pucharu Polski Kadetów Radom-2012………… 33
3.2. Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w poszczególnych kategoriach wagowych………… 37


Rozdzial 4.
Analiza wyników przeprowadzonych badan………… 42

Wnioski …………43
Bibliografia………… 44


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>