Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników.


Rozdzial I.
Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu.

1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu.
2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu.
3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan.
2. Problemy badawcze.
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
4. Organizacja i przebieg badan.
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci.


Rozdzial III.
Problem spozywania alkoholu przez sportowców w badaniach wlasnych

1. Czynniki wpływajace na spozywanie alkoholu przez sportowców.
2. Nadmierne spozycie alkoholu zagrozeniem dla rozwoju fizycznego, intelektualnego i zawodowego.


Rozdzial IV.
Problem spozywania alkoholu przez sportowców – prezentacja wyników badan.

1. Plec i wiek respondentów.
2. Wyniki w nauce.
3. Poziom wyksztalcenia rodziców oraz status i strukture rodziny respondentów.
4. Miejsca zamieszkania.
5. Spozywanie alkoholu przez sportowców w ich opinii.
6. Czynniki wpływajace na spozywanie alkoholu.
7. Obecnosc alkoholu w życiu młodych sportowców.
8.Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla rozwoju fizycznego, intelektualnego i zawodowego.


Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>