Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej


Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki

1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6
1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8
1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12
1.4 Odpornosc psychiczna sedziego i możliwości jej praktycznego kształtowania …………18
1.5 Cechy idealnego sedziego …………23
1.6 Psychospołeczne uwarunkowania stronniczosci sedziego sportowego………… 26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Zakres tematyczny …………30
2.2 Cel pracy i pytania badawcze………… 30
2.3 Metody i techniki badawcze …………31
2.4 Organizacja badan …………32
2.5 Charakterystyka badanej grupy …………33


Rozdzial III.
Wyniki badan wlasnych

3.1 Cechy idealnego sedziego …………36
3.2 Trudnosci w pracy zawodowej sedziego koszykówki …………47
3.3 Metody z zakresu psychologii sportu znane i stosowane przez sedziów koszykówki …………54
3.4 Metody z zakresu psychologii sportu wykorzystywane przez sedziów najczesciej oraz najrzadziej………… 60


Podsumowanie …………63
Wnioski………… 66
Bibliografia …………68
Spis tabel, wykresów i rysunków …………71
Aneks …………74


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>