Porównanie wybranych cech motorycznych gimnazjalistów uczeszczajacych do klas o profilu sportowym i ich rówiesników.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Motorycznosc czlowieka.

1. Definicje i podzial wlasciwosci motorycznosci………..6
2. Zdolnosci motoryczne – ogólna klasyfikacja i charakterystyka………..9
3. Sprawnosc fizyczna i motoryczna jako efektywne wlasciwosci motorycznosci ………..13
4. Charakterystyka zdolnosci motorycznych mlodziezy………..16


Rozdzial II
Pilka siatkowa, a motorycznosc zawodników.

1. Historia pilki siatkowej w Polsce………..22
2. Funkcje pilki siatkowej………..24
3. Zdolnosci motoryczne, jakie warunkuja efektywnosc gry w pilke siatkowa………..29


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan………..43
2. Cel oraz przedmiot badan………..44
3. Problem badawczy………..44
4. Metody oraz narzedzia badawcze………..45
5. Charakterystyka próby badawczej oraz terenu badan………..47


Rozdzial IV
Analiza wyników wlasnych.

1. Budowa somatyczna badanych gimnazjalistek………..48
2. Analiza porównawcza wyników prób motorycznych………..50


Zakończenie………..58
Bibliografia………..60
Spis tabel………..62
Spis wykresów………..63


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>