Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny

1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11
1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15
1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20


Rozdzial 2.
Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu.

2.1 Pozadane cechy osobowosci nauczyciela wychowania fizycznego……….27
2.2 Wymagane kompetencje nauczyciela, ich wpływ na jakosc zajęć lekcyjnych.32
2.3 Postrzeganie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….37


Rozdzial 3.
Metodologiczne zalozenia badan.

3.1 Cel badan.43
3.2 Charakterystyka materialu badawczego i srodowiska……….44
3.3 Metoda badan……….44


Rozdzial 4.
Analiza wyników……….47

Podsumowanie i wnioski……….75
Literatura……….79
Aneks……….81

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>