Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007. 4.17/5 (24)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………..3

Rozdział I.
Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji

1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4
1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8
1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11
1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12

Rozdział II.
Dane statystyczne z lat 2006-2007

2.1. Rok 2006……….. 15
2.2. Rok 2007 ………..19
2.3. Porównanie miedzy rokiem 2007 a rokiem 2006……….. 20

Rozdział III.
Kierunki rozwoju handlu zagranicznego

3.1. Bezpieczenstwa zywnosci w UE ………..25
3.2. Rola wiedzy w sektorze rolniczym ………..32
3.3. Przyszłość rozwoju handlu zagranicznego……….. 35

Zakończenie ………..38
Bibliografia ………..39
Zalaczniki……….. 42

Oceń