Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Metodologia badan

1.1 Przedmiot i cel badan
1.2 Hipotezy glówne
1.3 Teren badan

Rozdzial II.
Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej

2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej
2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej
2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej
2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdzial III.
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej

3.1 Instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
3.2 SAPARD jako przedakcesyjny instrument dostosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do wymogów Wspólnoty Europejskiej
3.3 Platnosci bezpośrednie
3.4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006
3.5 Instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013

Rozdzial IV.
Charakterystyka Gminy XYZ

4.1 Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Gminie XYZ
4.2 Diagnoza obszarów wiejskich i rolnictwa w GminieXYZ
4.3 Analiza SWOT obszarów wiejskich i rolnictwa w Gminie XYZ

Rozdzial V.
Analiza wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie Gminy XYZ

5.1 Wyniki przeprowadzonych badan

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>