Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym

24 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Streszczenie……….4
Abstract……….4

1. Wstęp……….5

2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5

3. Środki ochrony roślin……….6
3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8
3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12
3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13
3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14

4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15
4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17
4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18

Wnioski……….21
Bibliografia……….23
Tabele……….26
Rysunki……….36

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto