Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE 4.48/5 (21)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……. 4

Rozdział I.
Pojęcie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka

1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5
1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5
1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7

Rozdział II.
Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej

2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25
2.2. Glówne zalozenia 'Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego’……. 36
2.3. Szanse i wyzwania stojace przed polskim rynkiem mleka……. 44

Rozdział III.
Pozyskiwanie mleka jako jeden z podstawowych warunków konkurencyjnosci polskiego mleczarstwa Unii Europejskiej

3.1. Perspektywy produkcji mleka w Polsce ……. 54
3.2. Analiza konsekwencji systemu kwotowego …….54

Rozdział IV.
Produkcja mleka w latach 1998-2000

4.1. Sytuacja sektora mleczarskiego w Polsce ……. 60
4.2. Produkcja i skup mleka …….62
4.3. Sprzedaz mleka …….67

Rozdział V. Uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe w produkcji mleka

5.1. Zalecenia w zakresię organizacji warunków produkcji mleka……. 83
5.2. Zalecenia w zakresię bezpośredniego oddzialywania na jakosc mleka……. 87

Rozdział VI.
Prognozy dla przemyslu mlecznego na najblizsze 10 lat

6.1. Prognozy produkcji, skupu i konsumpcji mleka w Polsce w latach 2001-2010 ……. 91
6.2. Podsumowanie ……. 96

Literatura ……. 101
Spis Tabel ……. 103
Spis rysunków……. 105

Oceń