Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat.


Rozdzial I.
Charakterystyka wazniejszych pasz………….4

1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat
1.2. Wartość pokarmowa pasz
1.3. Podzial i charakterystyka pasz
1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego
1.5. Pasze objetosciowe suche
1.6. Pasze tresciwe
1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe
1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym
1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego – otreby
1.10. Pasze mineralne i syntetyczne zwiazki amonowe

Rozdzial II.
Zywienie bydla

2.1. Ogólne wiadomosci o zywieniu bydla………….37
2.2. Sposób ukladania dziennych dawek pokarmowych dla krów
2.3. Zywienie krów w okresie letnim
2.4. Zywienie krów w okresie zimowym
2.5. Opasanie wybrakowanych krów
2.6. Opasanie mlodego bydla
2.7. Pojenie bydla
2.8. Zapotrzebowanie pasz

Rozdzial III.
Zywienie trzody chlewnej………….52

3.1. Zywienie loch prosnych i karmiacych
3.2. Zywienie knurów
3.3. Wychów prosiat i młodzieży

Rozdzial IV.
Zywienie owiec doroslych………….71

4.1. Zywienie w okresie zimowym
4.2. Zywienie w okresie letnim
4.3. Pojenie owiec

Rozdzial IV.
Zywienie koni

5.1. Pasze stosowane w zywieniu koni………….75
5.2. Ogólne zasady zywienia koni

Rozdzial V.
Zywienie kurczat i kur

6.1. Zywienie kurczat………….80
6.2. Zywienie kur

Uwaga: Praca nie zawiera przypisów oraz bibliografii.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>