Rynek mleka w latach 2004 – 2007. 4.22/5 (27)

25 października 2015 0 Przez administrator

Rozdział 1.
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej……… 7
1.2. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej………9
1.2.1. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………9
1.2.2. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej……… ……… 10
1.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej………11
1.3.1. Rozwój do lat 1968 r……… ………12
1.3.2. Plan Mansholta – 1968………13
1.3.3. Lata 1985 – 1990……… 13
1.3.4. 1992 r. – Plan Mc Sharry’ego………15
1.3.5. Agenda 2000………17
1.3.6. Luksemburg 2003 – Plan Fischera……… 19
1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej……… 20
1.5. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej……… 21

Rozdział 2.
Mechanizmy regulujace rynek mleka w Unii Europejskiej.

2.1. Kwoty produkcyjne na mleko………26
2.1.1. Rodzaje kwot……… 29
2.1.2. System administracji kwot mlecznych………30
2.1.3. Dodatkowy podatek – super levy………30
2.2. Ceny………31
2.3. Interwencja na rynku mleka w Unii Europejskiej……… 33
2.3.1. Zakupy interwencyjny……… 34
2.3.1.1. Zakupy interwencyjne odtluszczonego mleka w proszku……… 34
2.3.1.2. Skup interwencyjny masla………34
2.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania……… 35
2.3.2.1. Dopłaty do prywatnego przechowywania masla……… 36
2.3.2.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania odtluszczonego mleka w proszku……… 37
2.3.2.3. Dopłaty do prywatnego przechowywania serów dlugo dojrzewajacych………38
2.3.3. Dopłaty do spozycia i przetwórstwa………39
2.3.3.1. Maslo wykorzystywane do produkcji artykulów spozywczych……… 39
2.3.3.2. Maslo skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji………39
2.3.3.3. Maslo dostarczane organizacjom non – profit………40
2.3.3.4. Odtluszczone mleko w proszku przeznaczone na pasze………42
2.3.3.5. Odtluszczone mleko w proszku przeznaczone do produkcji kazeiny i kazeinianów……… 43
2.3.3.6. Dopłaty do mleka w szkole………44
2.4. Regulacje handlu zagranicznego……… 45
2.4.1 Licencje eksportowe i importowe………45
2.4.2 Wspólna Taryfa Celna……… 45
2.4.3 Refundacje eksportowe oraz kontyngenty………46

Rozdział 3.
Działalność Agencji Rynku Rolnego na rynku mleka w latach 2004 – 2007.

3.1. Agencja Rynku Rolnego – jej funkcjonowanie jako agencji platniczej………47
3.2. Refundacje eksportowe ………48
3.3. Doplaty……… 49
3.3.1. Dopłaty do spozycia przetworów mlecznych w placówkach oraz instytucjach niedochodowych……… 50
3.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania masla i serów………50
3.4. Interwencyjny zakup i sprzedaz masla……… 51
3.5. System kwotowania produkcji mleka w Polsce w latach 2004-2007……… 51
3.6. Rejestr podmiotów skupujacych mleko………53
3.7. Administrowanie Funduszu Promocji Mleczarstwa………55
3.8. Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Sierpcu……… 56
3.8.1. Historia……… 56
3.8.2. Zakupy mleka………58
3.8.3. Produkcja………60
3.8.4. Sprzedaz………61
3.8.5. Zatrudnienie………63

Zakończenie………65


Oceń