Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013 4.25/5 (24)

25 października 2015 0 Przez administratorWstęp

Rozdział I

Wspólna Polityka Rolna do 2007 roku

1.1. Geneza, cele, zasady i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
1.2.Specjalne programy rolne dla nowych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
1.2.1.Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)
1.2.2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny 'Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich-
1.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Luksemburg 2003 rok
1.3.1. System platnosci JPG i JPR
1.3.2.Obliczanie platnosci jednostkowej na hektar uzytków rolnych z wylaczeniem obszaru odlogowego
1.3.3. Zasada wspólzaleznosci
1.3.4. Kontrola
1.3.5. Kary
1.3.6. System doradztwa rolniczego
1.3.7. Zwiekszenie roli rozwoju obszarów wiejskich
1.3.8. Modulacja
1.3.9. Wykorzystanie środków uzyskanych z modulacji
1.3.10. Mechanizm dyscypliny finansowej
1.3.11.Skutki objecia Polski zreformowana WPR


Rozdział II
Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013

2.1. Zalozenia perspektywy finansowej na lata 2007-2013
2.2. Krajowy plan strategiczny
2.1.1.Poprawa konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego
2.1.2. Poprawa srodowiska naturalnego i obszarów wiejskich
2.1.3. Jakość zycia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej
2.1.4. Leader
2.1.5. Spójnosc Krajowego Planu Strategicznego z unijnymi dokumentami o charakterze strategicznym
2.1.6. Spójnosc Krajowego Planu Strategicznego z krajowymi dokumentami o charakterze strategicznym
2.3.Krajowa Siec Obszarów Wiejskich
2.3.1. Zasady działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2.3.2. Rezultaty funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.4.2. Poprawa srodowiska naturalnego i obszarów wiejskich
2.4.3. Jakość zycia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej
2.4.4. Leader


Rozdział III
Finansowanie obszarów rolnych w Polsce i za granica

3.1. Zalozenia Wspólnoty Europejskiej w zakresię finansowania obszarów rolnych
3.1.1. Wsparcie Polski na tle wsparcia innych panstw czlonkowskich
3.2. ’ PROW 2013-Podzial środków miedzy poszczególne działania
3.3. Skutki programu 'PROW-2013- dla Polski


Zakończenie

Bibliografia


Oceń