Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4
l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5
1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6
1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7
1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12
1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16


Rozdzial II
Rezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo

2.1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników i limity produkcji………..24
2.2. Strona finansowa polskiego czlonkostwa w UE………..27
2.3. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa – programy pomocowe.28
2.4. Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE………..29


Rozdzial III
Efekty unijnej pomocy.

3.1. Korzysci dla polskiego rolnictwa………..36
3.2. Zagrozenia dla polskiego rolnictwa………..40
3.3. Wdrazane programy i działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa………..42
3.4. Rolnicze inwestycje finansowane przez ARiMR z PROW 2007-2013………..46


Zakończenie………..50
Bibliografia………..52


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>