Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Obecna sytuacja

1.1. Polskie rolnictwo ………2
1.2. Polska a UE………8
1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10
1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12

Rozdzial II.
Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16

2.1. Pomoc państwa………20
2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21
2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23
2.4. Aktualny stan prac integracyjnych………24

Rozdzial III.
Obawy w Polsce zwiazane z integracja rolnictwa z UE

3.1. Zagadnienia ogólne dotyczace integracji polskiego rolnictwa z UE………28
3.2. Wdrazanie i konsekwencje WPR w Polsce………35
3.3. Konkurencyjnosc polskiego rolnictwa………40
3.4. Korzysci dla polskich rolników z integracji z UE………48

Rozdzial IV.
Polacy o czlonkostwie w UE

4.1. Poczucie poinformowania o czlonkostwie w UE i ocena ilosci informacji na ten temat………51
4.2. Zainteresowanie udzialem i sposób glosowania w referendum o przystapieniu Polski do UE………54
4.3. Opinie o strategii wejscia Polski do Unii ………59
4.4. Ocena stanowisk negocjacyjnych………61
4.4.1. Preferencje Polaków w sprawie prawa do pracy………63
4.4.2. Preferencje Polaków w sprawie prawa cudzoziemców do zakupu ziemi w Polsce ………64
4.4.3. Preferencje Polaków w sprawie norm ochrony srodowiska………65
4.4.4. Preferencje Polaków w sprawie rolnictwa………66
4.5. Percepcja polskich negocjatorów w rozmowach z UE………68

Podsumowanie………72
Bibliografia ………73

Uwaga: Brak przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>