Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wspólna Polityka Rolna………6

1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6
2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8
3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10
4. Podstawowe typy rynku rolnego………19
5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24


Rozdzial II.
Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich.

………3
1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego do standardów Unii Europejskiej.
………33
2. Systematyka regulacji prawnych Unii Europejskiej jako wyznacznik zmian prawa rolnego i zywnosciowego w Polsce………36
3. Poprawa dochodowosci rolnictwa jako zasadnicza zmiana w polityce rolnej.
..39
4. Polityka rolna jako polityka rozwoju wsi………41


Rozdzial III.
Integracja z Unia Europejska – szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa………47

1. Polskie rolnictwo na tle rolnictwa w Unii Europejskiej………47
2. Dostosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej………49
3. Szanse i zagrozenia dla rolnictwa w Polsce………51
4. Kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa w swietle
polityk strukturalnych Unii Europejskiej………58


Zakończenie………64

Spis tabel………67

Zalaczniki………68

Bibliografia………70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>