Wpływ sołtysa na rozwój społeczno-gospodarczy

3 czerwca 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Geneza urzędu sołtysa

1.1. Ukształtowanie się urzędu sołtysa
1.2. Samorządność a sołtys
1.3. Mienie sołtysa
1.4. Lokowanie wsi przez sołtysa
1.5. Sołtys jako lennik
1.6. Sołtys jako urzędnik i sędzia
1.7. Sołtys jak przedstawiciel kmieci
1.8. Kontrola działalności sołtysa
1.9. Powołanie sołtysa na urząd i likwidacja urzędu


Rozdział II
Sołectwo w systemie administracji publicznej – ustalenia podstawowe

2.1. Pojęcie administracji publicznej
2.2. Podział administracji publicznej w Polsce
2.3. Sołectwo w systemie administracji publicznej


Rozdział III
Sołtys jako organ administracji publicznej

3.1. Definicja organu administracji publicznej
3.2. Podział organów administracji publicznej
3.3. Pojęcie organu administrującego
3.4. Sołtys w systemie administracji publicznej


Rozdział IV
Wybór i odwołanie sołtysa na przykładzie sołectwa Lipa w gminie Bolków

4.1. Wprowadzenie
4.2. Wybór sołtysa
4.3. Odwołanie i rezygnacja sołtysa


Rozdział V
Zadania i kompetencje sołtysa na przykładzie sołectwa Lipa w gminie Bolków

5.1. Uczestnictwo w pracach rady gminy
5.2. Dieta i zwrot kosztów podróży służbowej
5.3. Sołtys jako reprezentant sołectwa
5.4. Sołtys jako inkasent
5.5. Sołtys jak funkcjonariusz publiczny
5.6. Wpływ sołtysa na projekt wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego
5.7. Sołtys w organizacji i przebiegu zebrania wiejskiego
5.8. Inne obowiązki sołtysa


Rozdział VI
Kontrola i nadzór nad działalnością sołtysa

6.1. Kontrola i nadzór w administracji – zagadnienia teoretyczne
6.2. Kontrola i nadzór nad działalnością sołtysa


Rozdział VII
Łączenie funkcji sołtysa i radnego rady gminy

7.1. Zasada niepołączalności
7.2. Możliwość prawna łączenia funkcji sołtysa i radnego
7.3. Argumenty przeciwko łączeniu funkcji sołtysa i radnego
7.4. Argumenty za łączeniem funkcji sołtysa i radnego
7.5. Podsumowanie


Zakończenie
Wykaz wykorzystanych publikacji
Wykaz źródeł prawa
Wykaz innych aktów prawnych
Wykaz orzeczeń