Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników.Wstęp

Rozdzial 1.
Zjawisko odrzucenia społecznego………..4

1.1 Pojecie odrzucenia społecznego
1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego
1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego
1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne

Rozdzial 2.
Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18

2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania
2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych
2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie
2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….. 29

3.1 Problem glówny i problemy szczególowe
3.1.1 Problem glówny – Jak odrzucenie społeczne oddzialuje na proces socjalizacji?
3.1.2 Problemy szczególowe
3.2 Opis metody badawczej
3.3 Opis grupy badawczej
3.4 Analiza wyników badan
3.5 Wnioski

Bibliografia……….. 54

Spis tabel
Spis wykresów
Aneksy

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>